پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 4 فروردين 1398
اساسنامه شهرداری ها
اساسنامه‌، تشكيلات‌ و سازمان‌ دهياري‌ها

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 7
اندازه پرونده : 60424 bytes
اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاآسيراني شهرداري

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 2
اندازه پرونده : 196423 bytes
اساسنامه سازمان عمران شهرداري

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 7
اندازه پرونده : 131072 bytes
اساسنامه سازمان زيباسازي و بهسازي محيط شهري شهرداري...

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 4
اندازه پرونده : 242969 bytes
اساسنامه سازمان زمين و مسكن شهرداري

به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 2
اندازه پرونده : 197304 bytes
اساسنامه سازمان توليد شن و ماسه و كارخانه آسفالت شهرداري

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 1
اندازه پرونده : 208722 bytes
اساسنامه سازمان امور رفاهي، تفريحي شهرداري

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 2
اندازه پرونده : 232807 bytes
اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 4
اندازه پرونده : 211765 bytes
اساسنامه سازمان آمار و فن آوري اطلاعات شهرداري

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعداد دریافت : 3
اندازه پرونده : 227684 bytes

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0